Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Các di tích được xếp hạng
DANH SÁCH Các công trình, địa điểm đã được quyết định xếp hạng di tích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (đến hết tháng 12 năm 2012)

DANH SÁCH
Các công trình, địa điểm đã được quyết định xếp hạng di tích
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
(đến hết tháng 12 năm 2012)
__________________
 
144 di tích đã quyết định xếp hạng:
- 01 di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử);
- 57 di tích quốc gia (02 - khảo cổ học, 30 - kiến trúc nghệ thuật, 25 - lịch sử);
- 86 di tích cấp thành phố (36 - lịch sử, 50 - kiến trúc nghệ thuật).
 
STT
Tên di tích
Địa chỉ,
điện thoại/fax, e-mail
Quyết định
xếp hạng
Tổ chức, cá nhân
là chủ sở hữu
hoặc trực tiếp
quản lý
1.  DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT: 01
01
Di tích lịch sử Dinh Độc Lập - Nơi ghi dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
135  Nam Kỳ Khởi Nghĩa  Phường Bến Thành. 
Số 1272/QĐ-TTg 12/08/2009
(Quyết định đặc cách: Quyết định số 77A/VHQĐ  25/6/1976).
 Cục Hành chính quản trị II - Văn phòng Chính phủ
2.  DI TÍCH QUỐC GIA: 57
2.1 DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC: 02
HUYỆN CẦN GIỜ
02
 Giồng Cá Vồ
Xã Long Hòa 
 Số 2000/QĐ – BVHTT  13/4/2000
 UBND huyện, Trung tâm Văn hoá huyện Cần Giờ
QUẬN 8
03
 Lò gốm cổ Hưng Lợi
Phường 16 
 Số 722/QĐ– BVHTT  25/4/1998
 UBND phường 16, Phòng VH&TT quận 8
   2.2 DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 30
QUẬN 1
04
 Điện Ngọc Hoàng
73  Mai Thị Lựu  Phường Đa Kao 
 Số 2754/QĐ – BT  15/10/1994
Đại đức Thích Minh Thông
05
 Miếu Thiên Hậu (Quảng Triệu hội quán)
122  Bến Chương Dương  Phường Nguyễn Thái Bình 
 Số 722 /QĐ – BVHTT  25/4/1998
 Ban Quản trị
06
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé
Số 1208/QĐ-BVHTTDL
Ngày 29/3/2012
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
07
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé
Số 1207/QĐ-BVHTTDL
Ngày 29/3/2012
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
08
Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
65 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé
Số 1206/QĐ-BVHTTDL
Ngày 29/3/2012
Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
09
Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh
07 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé
Số 1209/QĐ-BVHTTDL
Ngày 29/3/2012
Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố
QUẬN 10
10
 Đình Chí Hoà
475  Cách Mạng Tháng 8  Phường 13 
 Số 1460 – QĐ/VH  28/6/1996
 Ban Quản lý di tích đình Chí Hòa (Thành lập theo quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 21/1/2011 của UBND quận 10).
QUẬN 11
11
 Chùa Giác Viên
161/35/20  Lạc Long Quân  Phường 2 
 Số 43 – VH/QĐ 
7/1/1993
 Ban Quản lý di tích chùa Giác Viên và Phụng Sơn tự (theo Quyết định 926/QĐ-UBND-NV ngày 21/9/2012 của UBND Quận 11).
12
 Chùa Phụng Sơn
1408  đường Ba Tháng Hai  Phường 3 
 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988
Ban Quản lý di tích chùa Giác Viên và Phụng Sơn tự
QUẬN 5
13
 Đình Minh Hương Gia Thạnh
380  Trần Hưng Đạo  Phường 11 
 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993
 Ban Quản trị
 
14
 Hà Chương Hội quán
802  Nguyễn Trãi  Phường 14 
 Số 52/2001/QĐ-BVHTT
 28/12/2001
 Ban Quản trị
15
 Hội quán Nghĩa An (Miếu Quan Đế hay Chùa Ông )
676  Nguyễn Trãi  Phường 11 
 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993
 Ban Quản trị
16
 Hội quán Nghĩa Nhuận
27  Phan Văn Khoẻ  Phường 13 
 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993
 Ban Quản trị
17
 Hội quán Ôn Lăng
12  Lão Tử  Phường 11 
 Số 39/2002/QĐ-BVHTT  
30/12/2002
 Ban Quản trị
18
 Hội quán Tuệ Thành (Chùa Bà)
710  Nguyễn Trãi  Phường 11 
 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993
 Ban Quản trị
19
 Miếu Nhị Phủ (Chùa Ông Bổn)
264  Hải Thượng Lãn Ông  Phường 16 
 Số 722 /QĐ – BVHTT  25/4/1998
 Ban Quản tri
20
 Nhà thờ tổ thợ bạc (Lệ Châu hội quán)
586  Trần Hưng Đạo  Phường 14 
 Số 1811/1998/QĐ – BVHTT  
31/8/1998
 Ban Quản trị
21
 Quỳnh Phủ Hội quán
276  Trần Hưng Đạo   Phường 14 
 Số 52/2001/QĐ-BVHTT  
28/12/2001
 Ban Quản trị
QUẬN 9
22
 Chùa Hội Sơn
1A1  Nguyễn Xiển  Phường Long Bình 
 Số 43–VH/QĐ 
7/1/1993
Hòa thượng Thích Thiện Hảo
23
 Chùa Phước Tường
13/32  Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A 
 Số 43–VH/QĐ 
7/1/1993
Đại đức Thích Nhật Ấn
QUẬN BÌNH THẠNH
24
 Đình Bình Hòa
15/77  Chu Văn An  Phường 13 
 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993
 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND Quận Bình Thạnh).
25
 Lăng Lê Văn Duyệt
1  Vũ Tùng  Phường 13 
 Số 1288 – VH/QĐ 
16/11/1988
 Ban quản lý di tích  Lăng Lê Văn Duyệt (thành lập theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 10/1/2011 của UBND quận Bình Thạnh)
QUẬN GÒ VẤP
26
 Chùa sắc tứ Trường Thọ
53/524  Phan Văn Trị   Phường 7 
 Số 06/2000/QĐ–BVHTT
 13/4/2000
 Hòa thượng Thích Tâm Giác
27
 Đình Thông Tây Hội
107/1  Nguyễn Văn Lượng  Phường 11 
 Số 2009/1998/QĐ–BVHTT
 26/9/1998
 Ban Quí tế
QUẬN PHÚ NHUẬN
28
 Đình Phú Nhuận
18  Mai Văn Ngọc  Phường 10 
 Số 3744 – QĐ/VHTT  29/1/1997
 Ban Quí tế
29
Lăng Trương Tấn Bửu
41  Nguyễn Thị Huỳnh  Phường 8 
 Số 101/2004/QĐ-BVHTT 
15/12/2004
 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 của UBND Quận Phú Nhuận).
30
 Lăng Võ Di Nguy
19  Cô Giang  Phường 2 
 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993
 Ban Quí tế
QUẬN TÂN BÌNH
31
 Chùa Giác Lâm
118  Lạc Long Quân  Phường 10 
 Số 1288 – VH/QĐ 
16/11/1988
Đại đức Thích Từ Tánh
QUẬN THỦ ĐỨC
32
 Đình Trường Thọ
 Tổ 5  Phường Trường Thọ 
 Số 39/2002/QĐ-BVHTT
 30/12/2002
 Ban Quý tế
33
 Đình Xuân Hiệp
   Phường Linh Xuân 
 Số 101/2004/QĐ-BVHTT  
15/12/2004
 Ban Quý tế
2.3 DI TÍCH LỊCH SỬ: 25
HUYỆN CỦ CHI
34
 Địa đạo Bến Đình
  Ấp Bến Đình  Xã Nhuận Đức 
 Số 101/2004/QĐ-BVHTT  
15/12/2004
Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (tổ chức lại theo Quyết định số 4852/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
35
 Khu địa đạo Củ Chi (địa đạo Bến Dược)
 ấp Phú Hiệp  Xã Phú Mỹ Hưng 
 Số 54-VHTT/QĐ  29/4/1979
Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi
HUYỆN CẦN GIỜ
36
 Căn cứ Rừng Sác
   Xã Long Hòa 
 Số 101/2004/QĐ-BVHTT
 15/12/2004
 Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (nhận bàn giao quản lý từ Công ty Du lịch Sinh thái Cần Giờ, từ tháng 12/2012).
HUYỆN HÓC MÔN
37
 Dinh Quận Hóc Môn
1  Lý Nam Đế  Thị trấn Hóc Môn 
 Số 2015 – QĐ/BT  16/11/1993
 Trung tâm Văn hoá huyện Hóc Môn
38
 Ngã Ba Giồng
  Xã Xuân Thới Thượng 
 Số 39/2002/QĐ-BVHTT
 30/12/2002
Ban Quản lý khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (trực thuộc UBND huyện Hóc Môn), thành lập theo QĐ của UBND TP. Hồ Chí Minh.
QUẬN 1
39
 Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
323 đường 12 - xí nghiệp Liên hiệp Ba Son Phường Bến Nghé 
 Số 1034 – VHQĐ
 12/8/1993
Công ty TNHH MTV Ba Son
40
 Nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng năm 1929
phòng 1 lầu 2 số 1 Nguyễn Trung Trực  Phường Bến Thành 
 Số 1288 - VHQĐ 
16/11/1988
 Sở hữu tư nhân
41
 Nơi thành lập Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên đồng chí Hội
phòng 5 số 88  lê lợi Phường Bến Thành 
 Số 1288 - VHQĐ 
16/11/1988
 Sở hữu tư nhân
42
 Tòa đại sứ quán Mỹ
04 Lê Duẩn  Phường Bến Nghé 
 Số 77A/VHQĐ 
25/6/1976
Nay là Tổng Lãnh sự quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tai Tp. Hồ Chí Minh
43
 Trụ sở báo Dân Chúng
Số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm  Phường Nguyễn Thái Bình 
 Số 1288 – VHQĐ
 16/11/1988
Sở hữu tư nhân
QUẬN 10
44
 Cơ sở in ấn của Hội Ủng hộ Vệ quốc đoàn
122/351  Ngô Gia Tự  Phường 9 
 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988
 Trung tâm Văn hoá quận 10
45
 Hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ
183/4  Ba Tháng Hai  Phường 11 
 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988
Gia đình ông Đỗ Mạnh Hồng
QUẬN 3
46
 Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ
 51/10/14 Cao Thắng  Phường 3 
 số 1288 - VH/QD 
16/11/1988
Ủy ban nhân dân quận 3
47
 Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động Thành đánh dinh Độc Lập
287/70  Nguyễn Đình Chiểu  Phường 5 
 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988
 Trung tâm Văn hóa Quận 3
48
 Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968
7  Lý Chính Thắng  Phường 7 
 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988
Gia đình ông Ngô Toại
QUẬN 5
49
 Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh
190  Bến Hàm Tử  Phường 1 
 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988
 Trung tâm Văn hoá Quận 5
50
 Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước
5  Châu Văn Liêm  Phường 14 
 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988
 Trung tâm Văn hoá Quận 5
QUẬN 6
51
 Hầm bí mật in tài liệu Ban Tuyên huấn Hoa vận thời kỳ chống Mỹ cứu nước
341/10  Gia Phú  Phường 1 
 Số 2009/1998/QĐ – BVHTT
  26/9/1998
Ban Dân tộc Thành phố
QUẬN 8
52
 Đình Bình Đông
 Cù lao Bà Tàng  Phường 7 
 Số 2890 – VH/QĐ  27/9/1997
 Ban Quí tế
QUẬN 9
53
 Bót Dây Thép
 Lê Văn Việt   Phường Tăng Nhơn Phú A Quận 9
 Số 57 – VH/QĐ  18/1/1993
 Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9
54
 Đình Phong Phú
 Đường đình Phong Phú khu phố 3 Phường Tăng Nhơn Phú B 
 Số 57 – VH/QĐ  18/1/1993
 Ban Quí tế
QUẬN GÒ VẤP
55
 Tịnh xá Ngọc Phương
498/1  Lê Quang Định  Phường 1 
 Số 2754/QĐ – BT  15/10/1994
Thích nữ Ngoạt Liên
QUẬN PHÚ NHUẬN
56
 Trụ sở Phái đoàn liên lạc của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cạnh Phân ban Quốc tế giám sát và kiểm soát đình chiến tại Sài Gòn (1955-1958)
87 A  Trần Kế Xương  Phường 7 
 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988
Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi
QUẬN TÂN BÌNH
57
 Mộ Phan Châu Trinh
9  Phan Thúc Duyện  Phường 4 
 Số 3211 – QĐ/BT  12/12/1994
 Bà Lê Thị Sáu (Tư Sương)
QUẬN TÂN PHÚ
58
 Địa đạo Phú Thọ Hòa
 Đường Phú Thọ Hòa  Phường 1 
 Số 1460 – QĐ/VH  28/6/1996
Trung tâm Văn hoá Quận Tân Phú
3. DI TÍCH CẤP THÀNH PHỐ: 86
3.1 DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 50
HUYỆN BÌNH CHÁNH
59
 Đình Bình Trường
 Ấp 1,   Xã Bình Chánh 
 Số 21/2005/QĐ-UB  1/2/2005
 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND Huyện Bình Chánh)
60
 Đình Phú Lạc
số E7/717 ấp 5, xã Phong Phú  
 Số 3267/QĐ-UBND
 20/8/2007
  Ban Quí tế
 
 
HUYỆN CỦ CHI
61
 Chùa Linh Sơn
 ấp Phú Lợi  Xã Phú Hòa Đông 
 4347/QĐ-UBND 
13/10/2008
 Ban Trị sự
62
 Đình Xóm Huế
   Xã Tân An Hội 
 Quyết định số 5511/QĐ-UBND  30/11/2006
 Ban Quí tế
HUYỆN CẦN GIỜ
63
 Đình Cần Thạnh
 Lê Văn Thương   Thị trấn Cần Thạnh 
 Số 4837/QĐ-UBND 
27/10/2006
 Ban Quí tế
64
Lăng Ông Thủy Tướng
Khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh
ĐT: 38740283;
0909320909
 Số 4966/QĐ-UBND 
27/09/2012
Hội Vạn Lạch
HUYỆN HÓC MÔN
65
 Đình Tân Thới Nhì
2  Lý Nam Đế  Thị trấn Hóc Môn 
 Số 23/2005/QĐ-UB  1/2/2005
Ban Quí tế
66
 Đình Tân Thới Tứ
 Ấp Tân Thới Tứ  Xã Thới Tam Thôn 
 Số 326/2003/QĐ-UB  31/12/2003
 Ban Quí tế
HUYỆN NHÀ BÈ
67
Đình Phú Xuân
Đường Huỳnh Tấn Phát, tổ 16, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè
Số 2232/QĐ-UBND  
02/5/2012
 
QUẬN 1
68
 Đình Nam Chơn
29 Trần Quang Khải   Phường Tân Định 
 Số 4841/QĐ-UBND 
27/10/2006
 Ban Quản trị
69
 Đình Nhơn Hòa
27-29 Cô Giang  Phường Cầu Ông Lãnh 
 4346/QĐ-UBND 
13/10/2008
 Ban Quí tế
70
Khách sạn Continental
132 – 134 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé
2210/QĐ-UBND 
28/04/2012
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist)
71
Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
97 – 97A đường Phó Đức Chính và 54 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình
2212/QĐ-UBND 
28/04/2012
Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
QUẬN 3
72
 Đình Xuân Hòa
129  Lý Chính Thắng  Phường 7 
 Số 137/2003/QĐ-UB  5/8/2003
Ban Quí tế
73
 Miếu Thánh Mẫu
284  Nguyễn thị Minh Khai   Phường 5 
 Số 4836/QĐ-UBND 
27/10/2006
Ban Quản trị
74
 Đình Phú Thạnh
199 Cách Mạng Tháng Tám  Phường 4 
 1768/QĐ-UBND 27/04/2009
Ban Quí tế  
75
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
275 đường Điện Biên Phủ, phường 7
2211/QĐ-UBND 28/04/2012
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
QUẬN 4
76
 Đình Khánh Hội
71-73 Nguyễn Tất Thành   Phường 13 
 Số 4842/QĐ-UBND 
27/10/2006
 Ban Quí tế
77
 Đình Vĩnh Hội
240  Bến Vân Đồn  Phường 5 
 Số 118/2005/QĐ-UBND 
12/7/2005
Ban Quí tế
78
Bảo tàng Hồ Chí minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
1 đường Nguyễn Tất Thành , Phường 12
2671/QĐ-UBND
31/5/2011
 
Bảo tàng Hồ Chí minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
79
Nhà cổ đô thị
236 Bến Vân Đồn  Phường 5 
Số 3949/QĐ-UBND 
18/8/2011
Trung tâm Văn hóa Quận 4
QUẬN 6
80
Đình Bình Tiên
122 đường Minh Phụng, phường 6
3038/QĐ-UBND 20/6/2009
Ban Quí tế
QUẬN 7
81
Đình Tân Quy Đông
đường Lê Văn Lương, KP 1, phường Tân Phong
3132/QĐ-UBND 25/6/2009
Ban Quí tế
QUẬN 5
82
 Đình Tân Kiểng
718 Trần Hưng Đạo   Phường 2 
 Số 4838/QĐ-UBND 27/10/2006
Ban Quí tế
83
Hội quán Phước An
184 Hồng Bàng  Phường 12 
  1767/QĐ-UBND 27/04/2009
Ban Quí tế
84
Từ đường họ Lý
 292 Hải Thượng Lãn Ông  Phường 14 
ĐT: 38567132
1769/QĐ-UBND 27/04/2009
Bà Nguyễn Thị Thủy
85
Từ đường Phước Kiến
314 đường Nguyễn Trãi, phường 8
3037/QĐ-UBND 20/6/2009
Bệnh viện Nguyễn Trãi, Ban Quản trị hội quán Ôn Lăng, Ban Quản trị Hội quán Miếu Nhị Phủ.
QUẬN 8
86
 Chùa Sắc tứ Huệ Lâm
154  Tùng Thiện Vương  Phường 11 
 186/2005/QĐ-UBND
 12/10/2005
 Ban trị sự
87
 Đình Hưng Phú
617/19  Bến Ba Đình  Phường 9 
 Số 187/2005/QĐ-UBND 
12/10/2005
 Ban Quí tế
88
 Đình Vĩnh Hội
46 Đinh Hòa, Phường 13 
 4345/QĐ-UBND 
13/10/2008
Ban Quí tế
89
Đình Phong Phú
46 Phong Phú, Phường 12 
 
 1766/QĐ-UBND 
27/04/2009
Ban Quí tế
QUẬN 9
90
 Đình Tăng Phú
236  Khu phố 3 Phường Tăng Nhơn Phú A 
 4840/QĐ-UBND 
27/10/2006
Ban Quí tế
91
Chùa Bửu Sơn
341 đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ
2209/QĐ-UBND 
28/04/2012
 
QUẬN 10
92
Chùa Từ Nghiêm
415-417 đường Bà Hạt, phường 4
3128/QĐ-UBND 25/6/2009
 
QUẬN BÌNH THẠNH
93
 Chùa Sắc tứ Tập Phước
Số 233  , đường Phan Văn Trị,   Phường 11 
 Số 188/2005/QĐ-UBND 
12/10/2005
Hòa thượng Thích Thiện Bảo
94
 Chùa Văn Thánh
số 115/9 đường Ngô Tất Tố  Phường 22 
 Số 3262/QĐ-UBND
 27/7/2007
Ban trị sự
95
 Đình Bình Quới Tây
 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu phố 3  Phường 28 
 Số 3263/QĐ-UBND
 27/7/2007
Ban Quí tế
96
 Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển
9/1  Nguyễn Thiện Thuật  Phường 14 
 Số 140/2003/QĐ-UB  5/8/2003
 
QUẬN GÒ VẤP
97
 Đình An Nhơn
72/999  Lê Đức Thọ  Phường 17 
 Số 20/2005/QĐ-UB  1/2/2005
Ban Quản trị
98
 Hội quán Quần Tân
số 2  Lý Thường Kiệt   Phường 7 
 Số 5512/QĐ-UBND 
30/11/2006
Ban Quản trị
99
Chùa An Lạc
 73/16 Nguyễn Thái Sơn  Phường 4 
Số 1765/QĐ-UBND
 27/04/2009
Ban trị sự
100
Miếu Thất phủ Thiên Hậu
128 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4
3130/QĐ-UBND 25/6/2009
Ban Quản trị
QUẬN PHÚ NHUẬN
101
 Chùa Phú Long
số 58 đường Huỳnh Văn Bánh  Phường 15 
 3265/QĐ-UBND 
27/7/2007
Ban trị sự
QUẬN TÂN BÌNH
102
Miếu Tân Kỳ, Miếu Ông Bổn
1A/13, tổ 13, KP 2 đường Trường Chinh, phường 14
3039/QĐ-UBND 20/6/2009
Ban Quí tế
QUẬN TÂN PHÚ
103
Mộ ông Lý Tường Quang và bà Nguyễn Thị Lâu
Đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà
(ĐT : 0903663780)
3131/QĐ-UBND 25/6/2009
Ông Lý Thanh Liêm
QUẬN THỦ ĐỨC
104
Chùa Thiên Phước
37/217  KP 8  Phường Trường Thọ 
 Số 24/2005/QĐ-UB  1/2/2005
 Ban Trị sự
105
Đình Thần Linh Tây
 KP 2  Phường Linh Tây 
 Số 328/2003/QĐ-UB  31/12/2003
Ban Quí tế
106
Mộ Tiền hiền Tạ Dương Minh
số 10 đường số 10 khu phố 4 Phường Linh Chiểu 
 3266/QĐ-UBND 
27/7/2007
 UBND phường Linh Chiểu 
107
Đình Bình Thọ
đường số 2, KP 7, phường Trường Thọ
3036/QĐ-UBND 20/6/2009
 Ban Quí tế
108
Chùa Sùng Đức
50 đường số 3, KP 6, phường Trường Thọ
3040/QĐ-UBND 20/6/2009
Ban Trị sự
 3.2 DI TÍCH LỊCH SỬ: 36
HUYỆN BÌNH CHÁNH
109
Đình Tân Túc
 Ấp 2  Thị Trấn Tân Túc 
 Số 325/2003/QĐ-UB  31/12/2003
 Ban Quí tế
110
Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu thân 1968
 Ấp 4  Xã Vĩnh Lộc A 
 Số 119/2005/QĐ-UBND 
12/7/2005
 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của UBND Huyện Bình Chánh).
111
Láng Le – Bàu Cò
   Xã Tân Nhựt 
 Số 138/2003/QĐ-UB  5/8/2003
Ban Quản lý (hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 5547/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND Huyện Bình Chánh).
112
 Rạch Già
 ấp 6,  Xã Hưng Long 
 4344/QĐ-UBND 
13/10/2008
Tổ quản lý khu di tích xã Hưng Long (công nhận theo quyết định số 2117/QĐ-UB ngày 01/9/2004 của UBND huyện Bình Chánh
HUYỆN CẦN GIỜ
113
Đình Dương Văn Hạnh
đường Đương Văn Hạnh, tổ 37, ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn
3129/QĐ-UBND 25/6/2009
Ban Quí tế
114
Đình Bình Khánh và Mộ Tiền hiền Trần Quang Đạo
ấp Bình An – Bình Phước, xã Bình Khánh
2231/QĐ-UBND 02/5/2012
Ban Quản trị (thành lập theo Quyết định 795/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND huyện Cần Giờ)
HUYỆN CỦ CHI
115
 Đình Cây Sộp
 ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội 
 Số 5513/QĐ-UBND
 30/11/2006
 Ban Quí tế
HUYỆN HÓC MÔN
116
 Chùa Thiên Quang
số 53/3 ấp Mỹ Huề  Xã Trung Chánh 
 Số 3268/QĐ-UBND 
20/8/2007
 Ban trị sự
117
 Đền thờ ông Phan Công Hớn
 Ấp Tây Bắc Lân  Xã Bà Điểm 
 Số 327/2003/QĐ-UB  31/12/2003
Dòng tộc ông Phan Công Hớn
118
Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940
20 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông.
Số 5167/QĐ-UBND 19/11/2010
 
QUẬN 1
119
 Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
14  Cách Mạng Tháng Tám  Phường Bến Thành 
 Số 139/2003/QĐ-UB
 5/8/2003
Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh
QUẬN 10
120
 Chùa Ấn Quang
243  Sư Vạn Hạnh  Phường 9 
 Số 120/2005/QĐ-UBND
 12/7/2005
Ban Trị sự Thành hội Phật giáo
QUẬN 12
121
 Chùa Khánh An - Cơ sở cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
số 1055/3D Quốc lộ 1A khu phố 3, Phường An Phú Đông 
 Số 3269/QĐ-UBND 
27/7/2007
 Ban Trị sự
122
 Chùa Tường Quang - Trụ sở Hội Phật giáo cứu quốc tỉnh Gia Định, cơ sở của Tỉnh ủy Gia Định, Chi bộ xã An Phú Đông
số 518/5C đường Vườn Lài, Khu phố 2,  Phường An Phú Đông 
 Số 3271/QĐ-UBND 
27/7/2007
 Ban Trị sự
123
 Đình Hanh Phú - Kho lương thực của Ban Tiếp tế tỉnh Gia Định ở Căn cứ An Phú Đông
đường Vườn Lài, Khu phố 2,  Phường An Phú Đông 
 Số 3270/QĐ-UBND 
27/7/2007
 Ban Quí tế
124
 Miếu Cây Quéo
 Tổ 33, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây 
 Số 5514/QĐ-UBND 
30/11/2006
 Ban Quí tế
QUẬN 2
125
Căn cứ vùng bưng 6 xã
Khu Đồng Miếu khu phố 3  Phường An Phú 
 4302/QĐ-UBND
 10/10/2008
 
126
 Đình An Phú
 Khu phố 3   P. An Phú 
 Số 5515/QĐ-UBND 
30/11/2006
 Ban Quí tế
QUẬN 3
127
 Chùa Xá Lợi
89  Bà Huyện Thanh Quan  Phường 7 
 Số 116/2005/QĐ-UBND 
12/7/2005
 Ban trị sự
QUẬN 5
128
Chùa Thiên Tôn
117/3/2 đường An Bình, phường 6
Số 696/QĐ-UBND 17/02/2011
 Ban trị sự
QUẬN 6
129
 Cơ sở bí mật của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định
91 Phạm Văn Chí   Phường 1 Quận 6
 4377/QĐ-UBND 
15/10/2008
Ban Dân tộc Thành phố
130
Mộ và đền thờ ông Phạm Văn Chí
703 Phạm Văn Chí  Phường 7 Quận 6
 4301/QĐ-UBND 
13/10/2008
Ban Quí tế đình Bình Hoà
QUẬN 7
131
 Gò Ô Môi
  Khu phố 1 Phường Phú Thuận Quận 7
 Số 4839/QĐ-UBND
 27/10/2006
UBND quận 7
QUẬN 8
132
Chùa Thiên Phước
Số 1581 đường Phạm Thế Hiển, phường 6.
Số 1763/QĐ-UBND 27/4/2009
Ban trị sự
133
Chùa Pháp Quang - cơ sở cách mạng của liên quận 7-8 trong giai đoạn 1963-1975
 71 đường Liên tỉnh số 5   Phường 5 Quận 8
Số 1764/QĐ-UBND 27/4/2009
Ban Trị sự
QUẬN 9
134
 Căn cứ vùng bưng 6 xã
 Phường Tăng Nhơn Phú B và   Phường Phú Hữu Quận 9
 4303/QĐ-UBND 
13/10/2008
 
135
 Chùa Bửu Thạnh
Số 50 D Nguyễn Duy Trinh  Phường Long Trường Quận 9
 Số 5513/QĐ-UBND 
30/11/2006
 Ban trị sự
QUẬN 12
136
Đền thờ Nguyễn Ánh Thủ
Tổ 60, khu phố 5, phường Tân thới Nhất
Số 3948/QĐ-UBND
18/8/2011
Ông Lê Phùng Thuận
QUẬN BÌNH THẠNH
137
 Đình Cầu Sơn
218/1  Xô Viết Nghệ Tĩnh  Phường 26 Quận Bình Thạnh
 Số 117/2005/QĐ-UBND 
12/7/2005
 Ban Quản lý di tích
QUẬN BÌNH TÂN
138
 Chùa Long Thạnh
1756 Tỉnh lộ 10   Phường Tân Tạo Quận Bình Tân
 Số 185/2005/QĐ-UBND 
12/10/2005
Thượng tọa Thích Nhựt Ấn
139
Đình Tân Khai
Khu phố 6, đường Đình Tân Khai, phường Bình Trị Đông
Số 2230/QĐ-UBND 02/5/2012
Ban Quí tế
QUẬN PHÚ NHUẬN
140
 Chùa Từ Vân
số 62 đường Phan Xích Long   Phường 1 Quận Phú Nhuận
 Số 3264/QĐ-UBND 
27/7/2007
 Ni sư Thích nữ Như Nhàn
 
QUẬN TÂN BÌNH
141
 Kho bom Phú Thọ
 Công viên Tân Phước, đường Nguyễn Thị Nhỏ  Phường 9 
 Số 22/2005/QĐ-UB  01/02/2005
Ban QL Công viên Tân Phước - Công ty Công ích & Dịch vụ đô thị Tân Bình
QUẬN TÂN PHÚ
142
Mộ ông Nguyễn Quý Anh và bà Lý Thu Liên
Khu phố 1 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thọ Hòa
Số 697/QĐ-UBND 17/02/2011
Bà Nguyễn Thị Bích Lan (trú tại số 59/7A Phạm Viết Chánh , P Nguyễn Cư Trinh , Q 1 – ĐT: 0909372266)
143
Đình Phú Thạnh
111 Trần Quang Cơ, khu phố 5, phường Phú Thạnh
Số 3947/QĐ-UBND
18/8/2011
Ban Quản trị
QUẬN THỦ ĐỨC
144
Chùa Châu Hưng
37 đường Cây Keo, Khu phố 1, phường Tam Phú.
Số 3946/QĐ-UBND
18/8/2011
Hòa thượng Thích Tắc Lãnh
 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>: